ทศพร กลิ่นหรั่น

25 กรกฎาคม 2023

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
24 กรกฎาคม 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเรื่องรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างกัน ณ มหาวิทยาลัยหนานชาง และวิทยาลัย Chaisang ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
23 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.วส […]
21 กรกฎาคม 2023

“ค่าย” พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (ชั่วโมงกิจกรรม 18 ชั่วโมง ด้านวิชาการ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2023

ตามหานักไลฟ์หน้าใหม่ สร้างรายได้ สร้างประสบการณ์ ใช้สื่อ SOCIAL ในเครือ Tvpool

  >>>>> […]
21 กรกฎาคม 2023

ประชาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

  คลิกรายละเอียดเพิ่ม […]
21 กรกฎาคม 2023

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา จาก 34 คณะ 27 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

21 กรกฎาคม 2566 ผศ.พิมพา ห […]
19 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
18 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
สมัครเรียน