ทศพร กลิ่นหรั่น

11 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 3/2567  ประจำเดือนมีนาคม  ณ ห้องนพรัตน์นาวา  อาคาร 4 ชั้น 4

11 มีนาคม  2567 บรรยากาศกา […]
11 มีนาคม 2024

เงินเทอร์โบ รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ กว่า 1,000 อัตรา

11 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) สายวิชาการ

7  มีนาคม 2567 คณะบริหารธุ […]
9 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดสอบตรง ปวช. ปวส. กศน.สายอาชีพ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ 

8  มีนาคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
8 มีนาคม 2024

บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำธุรกิจด้านส่งเสริมการตลาด และเป็นผู้ผลิตรายการเบ๊น+โบ๊ท รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

8 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัด Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย RMUTT Digital Learning Platform : Dlearn  หลักสูตรเทคนิคการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Dlearn ขั้นพื้นฐาน

8  มีนาคม 2567 ผศ.ดร.สลิตต […]
6 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรม อบรมถ่ายภาพ Workshop Food / Product Photography ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการตลาด-การจัดนิทรรศการ (MICE) ชั้นปีที่ 1 

5 มีนาคม 2567 บรรยากาศการอ […]
5 มีนาคม 2024

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

5 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

2 มีนาคม  2567 ขอแสดงความย […]
สมัครเรียน