คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าศึกษาดูงานบริษัทผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ระดับโลก

สมัครเรียน