บรรยากาศการนำเสนอโปรเจกงานของนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ณ ห้อง Co-working Space คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน