ทศพร กลิ่นหรั่น

31 พฤษภาคม 2024

ข่าวดี !!! ขณะนี้หลักสูตรปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 3 หลักสูตร ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเงินกู้ฯ เรียบร้อยแล้ว

30 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดอบรมโครงการการใช้โปรแกรม SmartPLS 4 และ โปรแกรม PROCESS macro  ให้แก่คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ

30 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.กล้า […]
29 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

29 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธ […]
29 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย SIPOC ให้แก่หน่วยงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 2)

28 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธ […]
29 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล 

19-26 พฤษภาคม 2567 คณะบริห […]
28 พฤษภาคม 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
28 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

>>>รายละเอียดเพิ่ […]
27 พฤษภาคม 2024

ข่าวดี !!! เปิดรับสมัครผู้เรียนในระดับปริญญาตรี “รอบรับตรง โควต้า คณะบริหารธุรกิจ” สำหรับนักเรียนผู้สนใจหลักสูตร International Program

ข่าวดี !!! เปิดรับสมัครผู้ […]
23 พฤษภาคม 2024

เงินเทอร์โบ รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ กว่า 1,000 อัตรา