ทศพร กลิ่นหรั่น

3 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีปิด โครงการสัมมนาแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การบริหารธุกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหา […]
2 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2024 (RTBEC 2024)

2  กุมภาพันธ์  2567 คณะบริ […]
1 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีเปิด การสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กฤ […]
31 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับอนุมัติ​จากสภา​มหาวิทยาลัย​ มทร.​ธัญบุรี​ครั้งที่​ 2/2567 ให้ดำรง ตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
31 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาคความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับมอบทุนสนับสนุนจากตัวแทนบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม Business Day 2024 และงานแข่งขันด้านธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11

30  มกราคม  2567 รศ.ดร.กล้ […]
30 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรม Business Day  2024 (Growth  Creative Differentation) ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 

30  มกราคม  2567 รศ.ดร.กล้ […]
29 มกราคม 2024

โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ทำกิจกรรม CSR ที่ “หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ Father Ray Foundation”  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

29 มกราคม 2567 โครงการปริญ […]
29 มกราคม 2024

โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์พี่น้อง MBA RMUTT 2024 จ.ชลบุรี

29 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
สมัครเรียน