ทศพร กลิ่นหรั่น

20 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร. […]
18 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรเศรษฐ ศรีธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
16 ตุลาคม 2023

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กา […]
16 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมพานักศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สาขากา […]
12 ตุลาคม 2023

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบทุนการศึกษา

12 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีทำบุญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวัน “วันนวมินทรมหาราช”

12 ตุลาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร.ก […]
11 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

>>>Download รายละ […]
10 ตุลาคม 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
9 ตุลาคม 2023

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

สมัครเรียน