ทศพร กลิ่นหรั่น

9 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

>>>รายละเอียดเพิ่ […]
6 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Power BI”

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
6 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร  กบร. หัวข้อ “การฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
6 ตุลาคม 2023

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศเเละโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทรธธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานที่คลังสินค้าบริษัท V -Serve Logistics

5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะบริห […]
5 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม ECOVISION (Creating Zero Waste for Tomorrow) ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ณ ลานกิจกรรมด้านหลังอาคาร 4

4 ตุลาคม พ.ศ.2566 ผศ.ดร.สล […]
4 ตุลาคม 2023

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบดิตร

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อ […]
4 ตุลาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

>>> รายละเอียดเพิ […]
3 ตุลาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสอนเสริมวิชาการวิเคราะห์เชิงสถิติ” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2566

❗️❗️ประชาสัมพันธ์❗️❗️ ขอเช […]
3 ตุลาคม 2023

ขอเชิญร่วมโครงการ MMTh Talent Internship Program 2024

สมัครเรียน