คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิญญู ปรอยกระโทก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน