ทศพร กลิ่นหรั่น

10 มิถุนายน 2022

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน […]
8 มิถุนายน 2022

โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม AMOS”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ […]
7 มิถุนายน 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา […]
7 มิถุนายน 2022

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัย […]
1 มิถุนายน 2022

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนและการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณ […]
1 มิถุนายน 2022

โครงการ “การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3”

วันที่ 30 – 31 พฤษภา […]
30 พฤษภาคม 2022

โครงการ “พัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจใหม่” (SAP Business One)

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ […]
27 พฤษภาคม 2022

การบรรยายให้ความรู้แนวทางการเขียนรายงาน EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม […]
25 พฤษภาคม 2022

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 25 […]
สมัครเรียน