ทศพร กลิ่นหรั่น

27 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   ยินดีต้อนรับ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS1-2 / โควตา และผู้ปกครองทุกท่าน  ด้วยความยินดียิ่ง

27  มกราคม  2567 คณะบริหาร […]
26 มกราคม 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ณ  โรงเรียนธัญรัตน์

26 มกราคม 2567 งานประชาสัม […]
26 มกราคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก […]
26 มกราคม 2024

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เอกการค้าปลีก ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการแข่งขันสุดยอดนักการตลาดรุ่นใหม่ กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ มทร.กรุงเทพ

26 มกราคม 2567 คณะบริหารธุ […]
25 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  รับมอบทุนสนับสนุนจาก  ผศ.ดร.วิญญู  ปรอยกระโทก ตัวแทนจาก โรงแรม AP Resort@โชคชัย  เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ

25 มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้าห […]
24 มกราคม 2024

ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอใน “การประชุมวิชาการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2

Final Call โค้งสุดท้ายของก […]
24 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณวิภาดา  ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ 2567 

24  มกราคม 2567 รศ.ดร.กล้า […]
24 มกราคม 2024

บริษัท BELTON INDUSTRIAL (Thailand) ., LTD นวนคร ปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

23 มกราคม 2024

แจ้งผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบตัดสิน