นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3 คว้าเงินรางวัล 10,000 บาท ในการแข่งขัน “ต่อยอดแนวความคิดสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ฯ

สมัครเรียน