ทศพร กลิ่นหรั่น

27 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วริษฐา คงเขียว ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

26 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

26 กันยายน พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
25 กันยายน 2023

นักศึกษา กบร. SEC B ชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานคลังสินค้าบริษัท V -Serve Logistics

25 กันยายน 2566 คณะบริหารธ […]
22 กันยายน 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘,๒๐๐ BTU จำนวน ๖๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะบริหารธูรกิจ มหาวิทยาลั […]
21 กันยายน 2023

MIDTERM EXAMINATION SEMESTER 1 ACADEMIC YEAR 2023

21 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมการรับรางวัลและประกาศนียบัตรของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด

19 กันยายน 2566 ภาพบรรยากา […]
21 กันยายน 2023

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
20 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานคณะบริหารธุรกิจ ณ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้องวชิระนาวา

19 กันยายน พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
19 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. มาลี จตุรัส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
สมัครเรียน