คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2566” ณ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สมัครเรียน