ทศพร กลิ่นหรั่น

18 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร Line Chatbot สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน หรือผู้สนใจศึกษาต่อ

คณะบริหารธุรกิจ เพิ่มช่องท […]
16 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับคณาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัล ในพิธียกย่องอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพฯ (RMUTT-PSF))

16 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะบริ […]
16 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนายนพณัฐ ฉลวย นักศึกษาระดับชั้นปริญาตรี มทร.ธัญบุรี ทีมเยาวชนไทย รองแชมป์โลก Ms PowerPoint Version 2016 ในรายการแข่งขัน “Microsoft Office Specialist World Championship 2023”

16 สิงหาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
16 สิงหาคม 2023

กิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตร International Program ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.อัค […]
15 สิงหาคม 2023

บรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ One Teacher One Assistant รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนั […]
11 สิงหาคม 2023

งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

11 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานสหก […]
10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ คณะผู้บริหารบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

10 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะผู้ […]
10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ” Passion to Career” ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

10 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานแนะ […]
10 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุบผา ฐานุตตมานนท์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
สมัครเรียน