นักศึกษา กบร. SEC B ชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานคลังสินค้าบริษัท V -Serve Logistics

สมัครเรียน