ทศพร กลิ่นหรั่น

29 มิถุนายน 2023

เปิดรับสมัครนักร้องลูกทุ่งเดี่ยวชาย-หญิง เข้าร่วมประกวดภายในงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

29 มิถุนายน 2023

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรการเงิน) คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภาพบ […]
29 มิถุนายน 2023

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด น […]
29 มิถุนายน 2023

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “ThaiD”

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น […]
29 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การจัดการศึกษาในโลก METAVERSE โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้

28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผศ.ด […]
29 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม กับคณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา ม […]
27 มิถุนายน 2023

กำหนดการกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 2566

27 มิถุนายน 2023

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ด […]
27 มิถุนายน 2023

กำหนดการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.

กำหนดการพิธีไหว้ครูมหาวิทย […]
สมัครเรียน