ทศพร กลิ่นหรั่น

2 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน แอดมิน เกมส์ ครัั้งที่ 45 โดยมีพิธีเปิด-และปิด ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

ชมบรรยากาศ 1 ชมบรรยากาศ 2 […]
2 ตุลาคม 2023

บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566

2 ตุลาคม 2023

โรงแรมเบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ บางเทาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

29 กันยายน 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรการเงิน หัวข้อ หนทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
29 กันยายน 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร สารสนเทศ หัวข้อ “การเขียนประวัติเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งานในยุคดิจิทัล (E-Resume), การประยุกต์ใช้ไอทีในยุค 4.0”

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
29 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ น […]
28 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

27 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร 2 ปีครึ่ง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
27 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปภาภัทร อัครางกูร ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ

สมัครเรียน