คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตาจารย์ ดร.กฤษชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

เว็บไซต์เก่า