นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานนวัตกรรมสารสกัดจากมังคุดเขาคีรีวง ในงาน “Start up RMUTCON 2023”

เว็บไซต์เก่า