คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในรายวิชาการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

สมัครเรียน