บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร สารสนเทศ หัวข้อ “การเขียนประวัติเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งานในยุคดิจิทัล (E-Resume), การประยุกต์ใช้ไอทีในยุค 4.0”

สมัครเรียน