คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน แอดมิน เกมส์ ครัั้งที่ 45 โดยมีพิธีเปิด-และปิด ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

สมัครเรียน