คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฑริกา วงษ์วานิช ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สมัครเรียน