บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำธุรกิจด้านส่งเสริมการตลาด และเป็นผู้ผลิตรายการเบ๊น+โบ๊ท รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

สมัครเรียน