การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

รับสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม NEW GEN START – UP เพื่อสังคม
18 มิถุนายน 2024
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบมหาวิทยาลัย
21 มิถุนายน 2024