คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัด Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย RMUTT Digital Learning Platform : Dlearn  หลักสูตรเทคนิคการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Dlearn ขั้นพื้นฐาน

สมัครเรียน