สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “มือใหม่หัดลงทุนหุ้นออนไลน์” เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการลงทุนจริงในอนาคต

สมัครเรียน