รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS1 และ QUOTA