เสวนา หัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน