คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับนักศึกษาจีน ที่เดินทางมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

สมัครเรียน