กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหอพระพุทธพิริยมงคล

สมัครเรียน