กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพโดยคณะ/สาขาวิชา จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อค้นพบสาขาวิชาที่ชอบ สถาบันที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน

สมัครเรียน