นักศึกษา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช อ.บางเลน จ.นครปฐม

สมัครเรียน