ผู้แทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  ให้การต้อนรับ อธิการบดี  และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย University of Bhayangkara Surabaya, Indonesia เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างกัน

สมัครเรียน