งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว  คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมเปิดบูธในกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ณ  โรงเรียนเสาไห้  วิมลวิทยานุกูล  จ.สระบุรี

สมัครเรียน