คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Power BI”
6 ตุลาคม 2023
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
9 ตุลาคม 2023