คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

สมัครเรียน