ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสอนเสริมวิชาการวิเคราะห์เชิงสถิติ” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน