รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขียนหนังสือและตำราด้วย AI

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ วารสาร Journal of Management Analytics
9 กรกฎาคม 2024
ขอเชิญนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิจิตรวิจัย” ประจำปี 2567
12 กรกฎาคม 2024