คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

สมัครเรียน