ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

24 เมษายน 2023

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิ […]
21 เมษายน 2023

โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ ระยะที่ 2

20 เมษายน พ.ศ.2566 รศ.ดร.ส […]
18 เมษายน 2023

หารือการจัดหลักสูตรความร่วมมือ ระหว่างบริษัท SNC กับหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

18 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะผู้ […]
11 เมษายน 2023

โครงการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
11 เมษายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Li Liou Yuan ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
11 เมษายน 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน “ราชมงคลธัญบุรี สืบสานสงกรานต์ไทย”

10 เมษายน 2566 รศ.ดร.กล้าห […]
5 เมษายน 2023

FINAL EXAMINATION SEMESTER 2 ACADEMIC YEAR 2022

FINAL EXAMINATION SEMESTER […]
5 เมษายน 2023

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

5 เมษายน พ.ศ.2566 รศ.ดร.กล […]
5 เมษายน 2023

รศ.ดร. กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพูดคุยหารือเพื่อเริ่มต้นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Asian Institute of Technology (AIT)

รศ.ดร. กล้าหาญ ณ น่าน คณบด […]
เว็บไซต์เก่า