ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

10 พฤษภาคม 2023

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มอบเงินสวัสดิการของคณะบริหารธุรกิจให้กับบุคลากร เนื่องด้วยบิดาเสียชีวิต

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
5 พฤษภาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Phoenix asia academy of technology ประเทศมาเลเซีย

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
3 พฤษภาคม 2023

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เข้าพบพูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

วันที่ 3 พ.ค. 66 ดร.สมศักด […]
3 พฤษภาคม 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด Business Idea ผ่าน Business Model Canvas

ไป ญี่ปุ่น กัน !!! มหาวิทย […]
29 เมษายน 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบสอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.) และ TCAS2 Quota

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
28 เมษายน 2023

ประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
28 เมษายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม English Conversation Workshop ให้แก่บุคลากร

28 เมษายน 2566 รศ.ดร.กล้าห […]
26 เมษายน 2023

โครงการพัฒนาทักษะสาขาวิชาชีพ การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการใช้งาน Microsoft Excel

25 – 26 เมษายน พ.ศ. […]
24 เมษายน 2023

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองท […]
เว็บไซต์เก่า