สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest ครั้งที่ 11

สมัครเรียน