ข่าวศูนย์COE

24 มกราคม 2024

ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอใน “การประชุมวิชาการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2

Final Call โค้งสุดท้ายของก […]
12 กันยายน 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Huma […]
4 กันยายน 2023

กำหนดการ งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ณ โรงแรม มิราเคิล กรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กำหนดการงานสัมมนาเผยแพร่ผล […]
5 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรม Mini MBA : Unlock leader Potential and Management RMUTT Business School ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Development

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร […]
4 สิงหาคม 2023

กิจกรรมการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดให้แก่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจ มห […]
16 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ TMF Journal ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

14 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.กล้า […]
30 พฤษภาคม 2023

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1

บรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภา […]
27 พฤษภาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน (IC Plain1) ปี 2566

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกั […]
16 พฤษภาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรมการเพิ่มผลิต […]
สมัครเรียน