ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

28 กุมภาพันธ์ 2024

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียน Resume  ให้โดนใจ” ทีมวิทยากรจาก ProOne Solution Consulting IT Consulting Services

27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีแก่บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ  49 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมัครเรียน