ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

25 มีนาคม 2024

โครงการสหกิจศึกษา ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ระดับปริญญาตรี – โท ทั้งไทยและต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย

19 กุมภาพันธ์ 2024

บริษัท Western Digital รับสมัครงาน ตำแหน่ง Finance Planning & Budgeting Analyst

 
3 กุมภาพันธ์ 2024

TRIUMPH AVIATION SERVICES – ASIA, LTD JOIN US ON RUNWAY TO SUCCESS AT TASA INTERNSHIP POSITONS

3 กุมภาพันธ์ 2024

THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

24 มกราคม 2024

บริษัท BELTON INDUSTRIAL (Thailand) ., LTD นวนคร ปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

23 มกราคม 2024

บริษัท มายด์ แอดเวนเจอร์ เอ๊กซ์สตรีม จำกัด รับสมัคร นิสิต นักศึกษา สหกิจศึกษา

19 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่อง  “เทคนิคการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร”

19 มกราคม 2567 งานสหกิจศึก […]
16 มกราคม 2024

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับสมัครตำแหน่งฝึกงาน เพื่อสอดคล้องกับการเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ปฎิบัติงานของนักศึกษา

12 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงานในยุคดิจิทัล”

12 มกราคม 2567 งานสหกิจศึก […]
สมัครเรียน