ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

8 พฤศจิกายน 2023

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการประกวดโครงงานสหกิจศ […]
7 พฤศจิกายน 2023

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บรรย […]
6 พฤศจิกายน 2023

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรโลจิสติกส์

 โครงการประกวดโครงงานสหกิจ […]
20 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หัวข้อ “การจัดการศูนย์กระจายสินค้า”

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
20 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อ “เทคนิคในการเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงงานสหกิจด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ “

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
16 ตุลาคม 2023

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กา […]
9 ตุลาคม 2023

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

6 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Power BI”

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
6 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร  กบร. หัวข้อ “การฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
สมัครเรียน