งานสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อม หัวข้อ “การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจฯ ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสิทธิต่าง ๆ ที่ควรทราบ”

สมัครเรียน