นักศึกษาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ (กจธ.65) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สมัครเรียน