ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

5 มกราคม 2024

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”

5 มกราคม 2024

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

2 มกราคม 2024

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาลงทะเบียนฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ฝึกสหกิจศึกษา)

22 ธันวาคม 2023

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “เทคนิคการเตรียมพร้อมในการปรับตัวอย่างมืออาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

22 ธันวาคม 2566 งานสหกิจศึ […]
15 ธันวาคม 2023

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในหัวข้อ “ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเช […]
15 ธันวาคม 2023

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี รับสมัครผู้ร่วมงาม

8 ธันวาคม 2023

งานสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อม หัวข้อ “การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจฯ ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสิทธิต่าง ๆ ที่ควรทราบ”

8 ธันวาคม พ.ศ.2566 งานสหกิ […]
30 พฤศจิกายน 2023

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

9 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รศ.ดร […]
สมัครเรียน